Translatica, kierunek angielsko-polski
verdict rzeczownik;
werdykt techniczny;
wyrok przenośne;
osąd;
opinia przenośne;
orzekać;
decyzja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich