Translatica, kierunek polsko-angielski
osąd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
judgment książkowe, oficjalne;
judgement książkowe, oficjalne;
opinion;
verdict;
censure;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich