Translatica, kierunek angielsko-polski
upset czasownik;
martwić;
wywracać przenośne;
rozstroić medycyna;
obalić polityka;
obalać polityka;
zaburzyć;
rozstrajać medycyna;
wywrócić przenośne;
zaburzać;
spęczać techniczny;
zachwiać przenośne;
pokrzyżować przenośne;
pokonać polityka, sport;
krzyżować przenośne;
wywalać;
dopiec;
naruszyć;
zmartwić;
popsuć;
psuć przenośne;
przybić;
naruszać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich