Translatica, kierunek polsko-angielski
martwić czasownik, aspekt niedokonany;
worry;
upset;
grieve;
distress;
trouble;
vex;
disturb;
afflict;
concern;
bother;
sadden;
distract;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich