Translatica, kierunek angielsko-polski
afflict czasownik;
dotknąć przenośne;
dotykać przenośne;
gnębić;
dręczyć;
doświadczać książkowe, oficjalne;
zasmucać;
martwić;
dolegać;
nękać;
drążyć;
strapić;
doświadczyć książkowe, oficjalne;
spadać;
spaść;
zmartwić;
zasmucić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich