Translatica, kierunek angielsko-polski
take rzeczownik;
brać potoczne, nieoficjalne;
ujęcie kino;
wpływy kasowe finanse;
połów rybołówstwo;
dochód;
utarg finanse, handel, potoczne, nieoficjalne;
klaps;
utargowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich