Translatica, kierunek polsko-angielski
ujęcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
shot kino;
capture;
take kino;
seizure;
grasp;
recognition księgowość, finanse;
intake;
approach;
frame;
catch;
embrace;
snap;
seize;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich