Translatica, kierunek angielsko-polski
supply rzeczownik;
dostawa;
podaż finanse;
zapas;
zasilanie elektryka, techniczny;
dopływ;
dowóz;
zasób;
dostawy;
dostawy;
giętko;
zapasy;
dostawczy;
gibko;
zapasy;
rezerwa;
zasilanie techniczny;
podażowy;
dostawa;
przywóz;
giętki techniczny;
kredyty;
zapas;
dostawca;
aprowizacja książkowe, oficjalne;
przywieź;
prężnia;
miękko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich