Translatica, kierunek polsko-angielski
przywóz rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
import ekologia;
delivery;
carriage;
transport;
imports;
supply;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich