Translatica, kierunek angielsko-polski
summary przymiotnik;
krótki;
pobieżny;
sumaryczny książkowe, oficjalne;
doraźny prawo;
zbiorczy;
przyśpieszony prawo;
skrótowy;
przyspieszony prawo;
zwięzły;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich