Translatica, kierunek angielsko-polski
subject czasownik;
poddać;
poddawać techniczny;
podporządkować literackie;
podporządkowywać literackie;
podlegać;
narazić;
podbijać;
narażać;
ulegać;
wystawić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich