Translatica, kierunek polsko-angielski
uzależnić czasownik, aspekt dokonany;
subject;
condition;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich