Translatica, kierunek angielsko-polski
state rzeczownik;
stan archaiczne, celownik;
państwo;
państwowy szkolnictwo;
stanowy ang. amerykańska;
państwowość polityka;
pompa;
kraj;
urzędowy;
pozycja;
byt;
sytuacja;
paradny;
parada;
rządowy;
godność;
uroczysty;
p-stwo;
nawa państwowa książkowe, oficjalne;
postawa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich