Translatica, kierunek angielsko-polski
soar czasownik;
szybować lotnictwo, książkowe, oficjalne;
wzrastać;
wznosić;
unosić;
wzbijać;
wzbić;
wznieść;
bujać książkowe, oficjalne;
wznosić się literackie;
wzbić się literackie;
unieść;
gwałtownie rosnąć finanse, prawo;
wzlatywać przenośne;
wzbijać się literackie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich