Translatica, kierunek polsko-angielski
gwałtownie wzrosnąć czasownik, aspekt dokonany; → soar
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich