Translatica, kierunek angielsko-polski
snatch czasownik;
porwać potoczne, nieoficjalne;
chwytać;
porywać potoczne, nieoficjalne;
wyrywać potoczne, nieoficjalne;
wyrwać potoczne, nieoficjalne;
łapać;
złapać;
chwycić;
chapnąć potoczne, nieoficjalne;
chapać potoczne, nieoficjalne;
zabierać;
zabrać;
sprzątać potoczne, nieoficjalne;
poderwać;
capnąć potoczne, nieoficjalne;
wydrzeć;
schwycić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich