Translatica, kierunek polsko-angielski
pochwycić czasownik, aspekt dokonany;
grasp;
grab;
catch;
snatch;
capture;
seizure;
snatch up;
detection;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich