Translatica, kierunek angielsko-polski
signature rzeczownik;
podpis;
sygnatura matematyka, drukarstwo, książkowe, oficjalne;
autograf;
arkusz drukarski edytorstwo;
klucz;
podpisowy;
podpisać;
oznaka;
podpis;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich