Translatica, kierunek polsko-angielski
sygnować czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
sign książkowe, oficjalne;
signature;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich