Translatica, kierunek angielsko-polski
round czasownik;
zaokrąglać fonetyka, informatyka;
zaokrąglić fonetyka;
opływać nautyka;
omijać;
opłynąć nautyka;
obrócić;
ominąć;
kręcić;
obracać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich