Translatica, kierunek angielsko-polski
rescission rzeczownik;
unieważnienie prawo, książkowe, oficjalne;
anulowanie prawo;
uchylenie książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich