Translatica, kierunek angielsko-polski
repeated przymiotnik;
powtórny;
wielokrotny techniczny;
powtarzający się muzyka, techniczny;
ponowny;
częsty;
wtórny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich