Translatica, kierunek polsko-angielski
częstotliwy przymiotnik;
iterative;
frequent;
repeated;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich