Translatica, kierunek angielsko-polski
rebuke rzeczownik;
nagana;
wymówka;
bura;
zarzut;
przygana;
uwaga;
burowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich