Translatica, kierunek polsko-angielski
napomnienie rzeczownik, rodzaj nijaki;
admonition administracja;
reprimand;
rebuke;
warning;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich