Translatica, kierunek angielsko-polski
query czasownik;
pytać;
kwestionować książkowe, oficjalne;
zapytać;
badać;
zapytywać informatyka;
zadawać pytanie informatyka;
poddawać w wątpliwość finanse, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich