Translatica, kierunek polsko-angielski
kwestionować czasownik, aspekt niedokonany;
question książkowe, oficjalne;
challenge prawo, książkowe, oficjalne;
dispute książkowe, oficjalne;
contest;
impugn książkowe, oficjalne;
query książkowe, oficjalne;
gainsay literackie;
challenge;
impeach;
oppugn;
doubt;
litigate;
affected;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich