Translatica, kierunek angielsko-polski
quasi-analogy rzeczownik; → quasi-analogia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich