Translatica, kierunek polsko-angielski
quasi-analogia rzeczownik, rodzaj żeński; → quasi-analogy
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich