Translatica, kierunek angielsko-polski
put away czasownik;
odstawić;
schować;
chować;
pochować;
odsunąć;
wsadzać potoczne, nieoficjalne;
zamykać;
wtranżalać potoczne, nieoficjalne;
wcinać;
porzucić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich