Translatica, kierunek angielsko-polski
prevision rzeczownik;
prognoza;
przeczucie książkowe, oficjalne;
prewizja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich