Translatica, kierunek polsko-angielski
przeczucie rzeczownik, rodzaj nijaki;
presentiment książkowe, oficjalne;
intuition;
hunch;
inkling;
feeling;
presage;
prevision książkowe, oficjalne;
misgiving;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich