Translatica, kierunek angielsko-polski
pointless przymiotnik;
bezcelowy;
chybiony;
daremny;
jałowy przenośne;
bez sensu filozofia, psychologia;
tępy;
niecelowy;
pusty;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich