Translatica, kierunek polsko-angielski
jałowy przymiotnik;
barren botanika, medycyna, rolnictwo;
sterile medycyna, rolnictwo;
arid przenośne;
idle informatyka, techniczny;
empty;
aseptic medycyna;
academic;
futile przenośne;
infertile medycyna, weterynaria, rolnictwo;
waste;
jejune;
hungry;
germ-free medycyna;
pointless przenośne;
meaningless przenośne;
meagre ang. brytyjska;
dry;
unfruitful literackie;
vapid;
penurious;
bland kulinaria, przenośne;
vain;
insipid;
germ-proof medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich