Translatica, kierunek angielsko-polski
participation rzeczownik;
udział;
współudział książkowe, oficjalne;
partycypacja książkowe, oficjalne;
współuczestnictwo książkowe, oficjalne;
obecność książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich