Translatica, kierunek polsko-angielski
współudział rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
participation książkowe, oficjalne;
complicity książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich