Translatica, kierunek angielsko-polski
oversight rzeczownik;
przeoczenie techniczny;
nadzór;
dozór książkowe, oficjalne;
przegląd;
uchybienie książkowe, oficjalne;
kontrola;
pilne baczenie ekonomia, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich