Translatica, kierunek angielsko-polski
overlay czasownik;
pokryć;
nakładać budownictwo;
nakładkować budownictwo;
powlekać budownictwo;
okładać;
pokrywać;
czapa złoża geologia;
naspawać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich