Translatica, kierunek polsko-angielski
okładać czasownik, aspekt niedokonany;
cover;
pummel;
overlay;
belabour;
bash;
belabor;
wrap;
pound;
facing;
impose;
fib;
face potoczne, nieoficjalne;
facing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich