Translatica, kierunek angielsko-polski
marker rzeczownik;
marker chemia, medycyna, lotnictwo, informatyka;
znacznik biologia, chemia, medycyna, informatyka, techniczny;
flamaster;
pisak;
znak;
mazak;
markier;
cecha;
oznaka;
wskaźnik;
markerowy;
gmina marker techniczny;
cechownik;
żeton;
mazakowy;
znaczyć;
markery;
znaczniki;
tablica;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich