Translatica, kierunek polsko-angielski
wskaźnik rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
indicator przenośne;
index;
pointer;
gauge przenośne;
ratio;
rate;
index number ekonomia, techniczny;
rating;
tracer;
marker;
quotient;
signal;
subscript;
indicat;
indicating instrument techniczny;
indicant;
telltale;
clock;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich