Translatica, kierunek angielsko-polski
manifest itself
uzewnętrzniać książkowe, oficjalne;
objawiać;
uzewnętrznić książkowe, oficjalne;
objawić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich