Translatica, kierunek polsko-angielski
uzewnętrzniać czasownik, aspekt niedokonany;
manifest;
manifest itself książkowe, oficjalne;
express książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich