Translatica, kierunek angielsko-polski
manager rzeczownik;
kierownik;
menedżer;
dyrektor;
menadżer techniczny;
zarządca informatyka;
szef;
menażer informatyka;
gospodarz;
naczelnik;
manager;
impresario muzyka, teatr;
rządca;
naczelny;
dyrekcja;
dysponent;
dyrekcja;
szefowa;
zarząd;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich