Translatica, kierunek polsko-angielski
dyrektorka rzeczownik, rodzaj żeński; zobacz też dyrektor
manager;
director historia;
head administracja, handel;
principal;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich