Translatica, kierunek angielsko-polski
lawsuit rzeczownik;
proces;
sprawa sądowa prawo;
proces sądowy prawo;
sprawa;
pozew;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich