Translatica, kierunek polsko-angielski
powództwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
complaint prawo;
action prawo;
suit;
claim;
lawsuit;
plaint prawo;
demand;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich