Translatica, kierunek angielsko-polski
kindle czasownik;
rozpalać przenośne;
rozniecać przenośne, literackie;
rozniecić przenośne, literackie;
rozpalić przenośne;
niecić książkowe, oficjalne;
wzniecać przenośne;
zapalać;
zapalić;
wzbudzać przenośne;
podpalać;
podpalić;
wzniecić przenośne;
wzbudzić przenośne;
rozbudzać przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich