Translatica, kierunek angielsko-polski
gain czasownik;
zyskiwać;
zyskać;
zdobywać;
zarabiać;
uzyskać;
zdobyć;
pozyskać;
osiągać;
nabywać książkowe, oficjalne;
wygrywać;
zjednać;
nabierać potoczne, nieoficjalne;
nabrać potoczne, nieoficjalne;
nabyć książkowe, oficjalne;
dostąpić książkowe, oficjalne;
wskórać;
odnieść;
docierać;
wygrać;
zwiększać wartość finanse;
przybrać;
dostępować książkowe, oficjalne;
dotrzeć;
zarobić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich