Translatica, kierunek polsko-angielski
wskórać czasownik, aspekt dokonany;
attain;
gain;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich